post

ปัญหาด้านไอที…เรามีคำตอบ!!

ปัญหาด้านไอที…เรามีคำตอบ!!
✨IT​ Clinic @PIT✨
📢 บริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหาการใช้บริการด้านไอที​ ให้กับนักศึกษา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ☺

📢 บริการให้คำปรึกษา​ แก้ไขปัญหาการใช้บริการด้านไอที​ ให้กับนักศึกษา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ☺